Home |  De vereniging |  Werkgroepen |  Publicaties |  Agenda |  Foto archief |  Beeldbank |  Nieuws |  Links |  Contact | 

13 Oktober excursie Atoomschuilkelder

Op 13 oktober bezochten ca. 30 leden van Berchs-Heem de atoomschuilkelder in Oss. Jan Ulijn verzorgde een rondleiding.

Atoomschuilkelder. NBC-kelder, nucleaire, biologische en chemische kelder.

De schuilkelder was voor de koude oorlog vanaf 1945 tot 1989, toen de Berlijnse muur werd afgebroken. De koude oorlog was het hevigst toen op 13 augustus 1961 de Berlijnse muur werd gebouwd in opdracht van Chroetjov. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken is in 1970 gestart met de bouw van schuilgelegenheden. Dit kon in combinatie met grote gebouwen.

In 1982 is het appartementencomplex gebouwd. In 1986 is de kelder geopend door burgemeester van Veldhuizen. Er werd aan hem gevraagd wie er het eerste in mochten. Het antwoord was: Wie het eerst komt het eerst maalt. En hoe gaat het met het eten ? Antwoord: Er is hierboven een supermarkt.

De schuilkelder is voor 3600 persoenen in de parkeerruimte en 200 in de bergingen en luchtsluizen. Oss telde toen 40.000 inwoners, dus moesten er 10 schuilkelders gebouwd worden. Het is een zit/staankelder voor ongeveer 2 dagen. Voedsel moest worden meegebracht. Na 2 dagen moest het rampenplan gaan werken. De begroting in 1980 was € 1,1 miljoen. De rijkssubsidie was € 1,09 miljoen. De gemeente moest dus € 10.000 bijbetalen. Kosten per persoon € 290,-- (1.100.000 : 3800). De kelder kan binnen een paar dagen worden opgestart. Hij voldoet aan een afschermfactor 30, dus de straling wordt tot 1/30 teruggebracht. Er is geen telefoonaansluiting of andere communicatie naar buiten. In 1991 is de laatste proef-draai-controle geweest. Tot die tijd viel het onderhoud onder de brandweer.

Bij gebruik worden de betonnen deuren voor de ingang geschoven.

Ruimte ingang: Opstelling bedjes. Deze zijn later gekomen. Er kan in ploegen worden gerust. Personen met fall-out stof, dus met bestraald stof, moeten zich omkleden, douchen met koud water en de besmette kleren moeten in de gesloten ruimte worden gedeponeerd. (stortkoker) Om fall-out buiten te houden wordt er gewerkt met overdruk. Deze is 16 mm waterkolom ofwel 16 Pa  (0,0016 bar).

In de grote ruimte zijn extra wasbakaansluitingen tegen de muur

Ruimte sanitair: Water kan via het leidingnet of bronwater zijn. Er is geen afscheiding tussen vrouwen en mannen, maar er is wel rekening mee gehouden. Het water is alleen om zich te verfrissen. Het plafond geeft condenswateroverlast. Dit komt van de koeling boven in de winkel. Zie stalactieten aan het plafond. Hier liggen ook de verpakte wasbakken in dozen die in nood aangebracht kunnen worden in de grote ruimte.

 

Ruimte afzuiging garage: Een ventilator blaast de lucht achter in een grote ruimte waar de lucht naar de schoorsteen gaat. De schoorsteen is te zien in het straatje de Molenwiek.

 

Ruimte met noodaggregaat: Hier zitten alle zekeringen. De brandstoftank is 4000 liter. Er moet 30% in zitten Dit is 1200 liter en is te zien door aan het slangetje te trekken.Voor vulling zie Molenwiek. De wateropstelling is van de WOB (Waterleidingmij. Oost Brabant) i.v.m. terugdrukken van water in het leidingnet. De rode afdichting aan de buitenkant doet dienst als ontluchting als het aggregaat niet loopt. Bij in bedrijf is het gesloten i.v.m. lawaai.

 

Ruimte voor water- en luchtvoorziening en EHBO: In de tank kan ongeveer 20.000 liter. Water moet recirculeren i.v.m. beluchting. Dit kan met een elektro pomp of met de hand. In de vierkante bak kan door chemische toevoeging bronwater geschikt gemaakt worden om te drinken. De stopcontacten die hier aanwezig zijn, zijn voor het warm maken van babyvoedsel.

 

Koolfilterruimte: Koolfilters zijn om giftige buitenlucht te zuiveren. De computer is voor de huidige luchtmeting CO en LPG.

 

Zandruimte: Twee lagen zand van 1 meter dik. Dit wordt gebruikt om fall-out van de buitenlucht te scheiden. In deze ruimte liggen de stalen deurdrempels voor de buitendeuren.

 

Ruimte met bronpomp en vuilwaterput: Hier wordt het toiletwater afgepompt naar het riool. Als het riool stuk is wordt het opgepomt door de put in de Haarviltstraat en loopt het weg in deze straat. Bronwater wordt het meest gebruikt om lucht te koelen en indien nodig voor de toiletruimte. De bronpomp is een perspomp. Deze heeft men in de pijp laten zakken.

 

Ruimte waar de lucht wordt aangezogen en gekoeld: De lucht wordt gekoeld met grondwater van 10º C tot een temperatuur van 15º C. Volgens berekening kan men voor 3600 personen de temperatuur op 27º C houden.

Aanzuiging van de lucht kan op 4 manieren:

  1. Paraatheidsventilatie. Gewoon van buiten
  2. Fall-out beveiligde ventilatie. Geen lucht rechtstreeks van buiten. De lucht gaat door het zandfilter en niet door de koolstoffilters. Deze lucht komt ook van buiten.
  3. Gasbeveiligde ventilatie. De buitenlucht gaat door het zandfilter en de koolstoffilters.
  4. Alleen de lucht laten circuleren vanuit de ruimte. Dit gebeurt als er buiten CO of andere chemische vervuilde lucht is. Dit kan voor meerdere uren totdat de grens van 2% CO² is bereikt. Is de buitenlucht dan nog niet verbeterd, dan kan men gaan tot 5% CO². Dit kan hoofdpijn en hartkloppingen geven. Bij niet te filteren buitenlucht mag geen buitenlucht worden gebruikt.

In de wanden zit geen asbest, maar houtcementvulling.

 

Ruimte om de lucht in de kelder te persen: Dit gebeurt met een grote ventilator.

 

Huidig gebruik parkeerruimte: Parkeergelegenheid voor 47 auto's en 47 bergingen voor bewoners. Er zijn verschillende CO-meetpunten, deze staan laag, en LPG-meetpunten, deze staan hoog. Elke minuut wordt er één punt gemeten. De ventilator kan handmatig en automatisch worden geregeld. Bij automatisch dan regelt het CO- en LPG-mengpaneel de ventilator.

Er zijn geen camera's in de kelder. Dit zijn alleen conditioneringsmeters voor de kelderlucht. Midden in de kelder loopt een goot om condenswater af te voeren, daar dit slecht is voor de autolak.

Vanaf 2000 zijn we bezig geweest om de schuilkelder open te krijgen. Burgemeester Dijkstra was er niet erg enthousiast over. Ghij was van de PvdA en was net als de SP en D66 tegen de bouw. De kelder moest helemaal worden schoongemaakt, omdat vandalen in de kelder autobanden hadden aangestoken en alles vol vette roet zat. Burgemeester Klitsie (ook PvdA) voelde wel voor openstelling voor bezichtiging en met veel moeite door de kabinetchef Anja Kleinpenning is het gelukt.

De opening was op zaterdag 13 mei 2006.

 

Laatste nieuwsberichten

Archief