Home |  De vereniging |  Werkgroepen |  Publicaties |  Agenda |  Foto archief |  Nieuws |  Links |  Contact | 

Lid worden van Berchs-Heem

Onze vereniging telt inmiddels bijna 200 leden. Leden krijgen onze periodiek 't Vagevenster', nieuwsbrief 't Tussedurke' en worden uitgenodigd voor onze activiteiten.

Ook u kunt lid worden van onze vereniging, de jaarlijkse contributie bedraagt € 20,- per persoon.

Contributie jaarlijks in de maand januari af te dragen. Betaling uitsluitend via automatische incasso op de bankrekeningnummer NL38 RABO 0106 5168 17 t.n.v. Berchs-Heem te Berghem.

Als u meer informatie of lid wilt worden kunt u contact opnemen met onze secretaris.

Als u interesse heeft om lid te worden maar eerst wilt zien hoe het er bij onze heemkundevereniging aan toegaat, kunt u vrijblijvend een bezoek brengen aan onze heemkamer.