Home |  De vereniging |  Werkgroepen |  Publicaties |  Agenda |  Foto archief |  Nieuws |  Links |  Contact | 

't Vagevenster

Periodiek van Berchs-Heem

Tijdens een van de vergaderingen rondom de oprichting van Berchs-Heem opperde Jo Hoeks van Thiel de naam 't Vagevenster' als titel voor de periodiek die Berchs-Heem uit wilde gaan brengen.

Naamgeefster Jo Hoeks van Thiel schreef voor het eerste nummer van 't Vagevenster een artikel waarin zij de betekenis van het woord vagevenster uitlegt en wat het mogelijk inhoudt.

VagevensterVoor degene die zich geen voorstelling van een vagevenster voor de geest kan halen en misschien eerder aan een vagevuur denkt is een foto bijgevoegd waarop een vagevenster te zien is.

Het vagevenster op de foto is te zien op Burgemeester van Erpstraat 60 in Berghem.

Vroeger had een Brabantse boerderij zogenaamde 'lang durre', hoge brede deuren waardoor bijvoorbeeld een kar met hooi de schuur ingereden kon worden. In een van de deuren zat een venster, heel vroeger was dit gewoon een opening of zwart gat in de deur. Deze opening is het vagevenster. Later werd voor zo'n opening vaak een glasraam gezet, zoals op de foto het geval is.

Als je van buiten door zo'n venster naar binnen keek zag je in het begin helemaal niets, doordat het in de onverlichte schuur aardedonker was. Naar gelang je ogen aan het donker wenden begon je vaag het een en ander te onderscheiden. Misschien komt daar de naam vagevenster vandaan.

We vonden het idee van het vagevenster een goede illustratie van wat we met onze vereniging en dit blad proberen te bereiken.

Dus zo geschiede... 't Vagevenster is de naam van een blad waarin opmerkelijke verhalen over en van Berghemnaren, Berghem of ambachten en gebruiken in Berghem staan.

We bestuderen oude documenten, speuren door oude archieven en spreken met oude mensen. In het begin zal het verleden nog moeilijk te onderscheiden zijn, maar op de lange duur hopen we toch als het ware door een vagevenster de zaken langzaam maar zeker te gaan onderscheiden. Zo hopen we een beter beeld te krijgen van hoe het vroeger in Berghem was.

't Vagevenster werd voor het eerst uitgebracht in 1993, sindsdien verschijnt het 2x per jaar.

In 't Vagevenster stonden onder andere artikelen over:

 • Diverse straatnamen en waarom ze zo heten
 • Generatie Jurgens
 • Schuurkerk Berghem
 • Oude ambachten en gebruiken
 • Grafkruis van pastoor Prinsen
 • Wie was de baas; de pastoor of de burgemeester?
 • Bodemvondsten en opgravingen op De Lallenberg te Berghem
 • Gedenksteen voor overleden missionarissen
 • R.K. Coöperatieve Stoomzuivelfabriek St. Joseph
 • Noodziekenhuis Berghem 1944-1945

Leden van Berchs-Heem krijgen 't Vagevenster gratis thuisbezorgd. Losse nummers zijn (na) te bestellen. De prijs is afhankelijk van de drukkosten, verzendkosten worden in rekening gebracht. Om 't Vagevenster te bestellen kunt u contact opnemen met het secretariaat van Berchs-Heem.

Eerder verschenen verhalen in 't Vagevenster sinds 1993 zijn als PDF-bestand te downloaden. Klik op de onderstaande links. Alle eerder verschenen Vagevensters zijn ook in te zien tijdens openingstijden van de heemkamer van Berchs-Heem.

 1. Vagevenster 1 Oprichting Heemkundevereniging 't Vagevenster/ Geschiedenis rondom de gerechtsplaats Berghem/ Jan Nelissen (1)
 2. Vagevenster 2 Expositie Koninginnedag/ Jurgens/ Generaties in bewegen. Het grafkruis van pastoor Prinsen/ Oude ambachten en gebruiken/ Past. Van Genugten Ereburger/ Jan Nelissen (2)
 3. Vagevenster 3 Op de Lallenberg/ Herman Parlevliet/ Gedenksteen overleden missionarissen
 4. Vagevenster 4 Terug naar de Lallenberg/ Straatnamen Wim v.d. Heuvel/ Dwarsdijken Hertogswetering/ Vroeger keuterboer en arbeider
 5. Vagevenster 5 Berghem Wereldoorlog II
 6. Vagevenster 6 Broeder Chryostomus/ Proost/ Hendige klumkes (klompenmakers)/ Allemaal familie?
 7. Vagevenster 7 Berghem vanuit de lucht 1944/ Over watersnood en geldnood/ Bodemvondsten/ Kozakken in Berghem/ Belasting rond 1700/ d'n Bik op het platteland/ St. Anna vereniging/ Expositie in het kader van 50 jaar bevrijding 1945-1995
 8. Vagevenster 8 Wie was de baas, Pastoor of Burgemeester 1919/ Noodziekenhuis 1944-1945
 9. Vagevenster 9 Soeur St. Jacob - Anna v.d. Heuvel/ Aanwinst voor Berchs-Heem/ Henk Luijerink onderscheiden/ Den Heihoek/ Pauselijke zegen/ Het verzamelvirus
 10. Vagevenster 10 Schuurkerk Harensesteeg/ Broeder Hippolytus (Rudolf van der Heijden)
 11. Vagevenster 11 Het Brabantse boerendak/ De Harensesteeg - 1800 tot 1850 als straatweg-waterweg-tolweg
 12. Vagevenster 12 Jo Hoeks-van Thiel/ Monseigneur Harry van der Putten/ De geschiedenis van de post te Berghem/ d'n bik op het platteland
 13. Vagevenster 13 R.K. Coöperatieve Stoomzuivelfabriek St. Joseph 1917-1964
 14. Vagevenster 14 Jan Broers/ Berghemse St. Willibrorduskerk, een Kathedraal Monument/ Kerk van Berghem in vroegere jaren (1)
 15. Vagevenster 15 Burenhulp jaren '50 in het durensend/ Kolenhandel den Brok/ Kerk van Berghem in vroegere jaren (2)/ Amateur-archeoloog Jan van de Coolwijk
 16. Vagevenster 16 Bijna 100 jaar Zusters van Liefde in Berghem 1884-1982
 17. Vagevenster 17 Een riviertje of beek dwars door Berghem, onderzoek naar een natuurlijke waterloop/ Een pracht van een "huis of hoff" van oorsprong laat 17e eeuws
 18. Vagevenster 18 Berghemse molens/ Archeologie in eigen tuin/ Berghemse mensen in 1876
 19. Vagevenster 19 Ook Berghem was lang een koning rijk. Schuttersgilde
 20. Vagevenster 20 Verloskunde in de vorige eeuw/ Bruidsjurk per luchtpost/ Thuiskooksters/ Kerk van Berghem in vroegere jaren (3 slot)/ Notities van Pastoor van Genugten
 21. Vagevenster 21 Gemeentehuis Berghem/ Een stukje Nederlands-Berghemse geschiedenis/ Heistraat 7
 22. Vagevenster 22 Het Berghemse Wit-Gele kruis van 1917-2000
 23. Vagevenster 23 Van den Kromme Slip/ Thé de Smid/ Een "Bergse saldoot in mei 1940"
 24. Vagevenster 24 Tol op de wegen rond Berghem
 25. Vagevenster 25 Oorlogservaringen Harrie van Orsouw
 26. Vagevenster 26 Het ontstaan van Landgoed Zevenbergen
 27. Vagevenster 27 Verzet in Berghem en omgeving 1940-1945
 28. Vagevenster 28
 29. Vagevenster 29
 30. Vagevenster 30
 31. Vagevenster 31
 32. Vagevenster 32
 33. Vagevenster 33
 34. Vagevenster 34
 35. Vagevenster 35